چاشم، اقامتگاه بومگردی روزیه

✉️ ☎️ 📱 📍 روزیه | يكشنبه 25 مهر 14001921 بازدید
بوم‌کم با تشکر از اقامتگاه بوم‌گردی روزیهسه‌شنبه 5 مهر 1401 | 7 ماه پیش
علی بسیار زیباسه‌شنبه 5 مهر 1401 | 7 ماه پیش
کاربر چشم‌اندازی بسیار زیبا در همه فصل ها در محیطی آرام و نزدیک به طبیعتچهارشنبه 6 مهر 1401 | 6 ماه پیش
۲۴ ساعت روزیه در ۲۴ ثانیهدهستان چاشم بخش شهمیرزاد شهرستان مهدی‌شهر استان سمنانسه‌شنبه 16 شهريور 1400
روزیه اقامتگاه بوم‌گردیروزیه اقامتگاه بوم‌گردیهموند از شنبه 9 مهر 1401روستای چاشم استان سمنانrozieh.ir