شرایط اتصال به بوم‌کم

شرایط اتصال به بوم‌کم
بوم‌کم به جهت ملاحظات امنیتی فقط در اماکن طبیعی، گردشگری و تاریخی که محل تردد نباشد فعال می‌شود. تمامی اقامتگاه‌های بوم‌گردی سراسر ایران که دارای ارزش گردشگری می‌باشند می‌توانند برای نمایش نمایی دیدنی از اطراف خود به سرویس بوم‌کم متصل شوند. لازم به‌ذکر است وجود برق و اینترنت وای‌فای برای نصب هاب هوشمند الزامی می‌باشد. بوم‌کم | يكشنبه 14 شهريور 14001143 بازدید