پذیرش آگهی

آگهی در سایت boomcam.ir به صورت بنری می‌باشد. مدیریت آگهی‌ها توسط سیستم هوشمند و قدرتمند ادریز انجام می‌شود که به طور جامع و کامل قابلیت ارائه انواع گزارش را داراست. بنرها در قسمت چپ سایت، قبل از شروع ویدیو و در حین پخش قابل نمایش می‌باشند. بوم‌کم | يكشنبه 14 شهريور 1400